PRESTÁVKA / Pozastavenie činnosti našich dvoch bistier

PRESTÁVKA / Pozastavenie činnosti našich dvoch bistier

Milí naši priatelia a zákazníci,

S ľútosťou Vám oznamujeme, že pod tlakom okolností sme sa rozhodli nateraz pozastaviť činnosť našich dvoch bistier na Rybničnej ulici vo Vajnoroch (Rači) a Rontgenovej ulici v Petržalke a dať si do roku 2022 PRESTÁVKU.  

Do projektu SHPAIZA ja osobne aj všetci naši kolegovia, zamestnanci, partneri a dodávatelia už tretím rokom vkladáme množstvo pozitívnej energie a úsilia. Napriek tomu, že sme naše brány otvorili len pár mesiacov pred nečakanou pandémiou, nestrácali sme nádej a posledný rok a pól sme sa priebežne usilovali prispôsobovať náš business model novým trhovým podmienkam. Výsledkom je množstvo kreativity, zábavy, úžasný team kolegov a zaujímavé nové produkty, ktoré ste si obľúbili, vrátane našich čerstvo pečených vegetariánskych aj mäsových „Empanadas“, instatného TakeAway RAMENu alebo čerstvých domácich majonézových šalátov.

Výsledkom sú však aj nepriaznivé okolnosti – neustála potreba meniť a prispôsobovať náš pôvodný model podnikania so sebou prináša množstvo dodatočných nákladov a energie na každú úpravu.

Celé leto ku nám chodili z rôznych strán signály, že aktuálne uvoľnenie opatrení bude len dočasné a že na prelome septembra a októbra môžeme očakávať príchod „tretej vlny“ a s ňou ďalšie turbulentné zmeny v už tak neprehľadných pravidlách a obmedzeniach pre naše podnikanie.

Povestná „posledná kvapka“ prišla minulý týždeň, keď som si ako zakladateľ prečítal, že máme opäť novú povinnosť zabezpečiť segregáciu našich zákazníkov podľa parametrov, ako sú informácie o ich zdravotnom stave, informácie o tom či sú alebo nie sú očkovaní a že máme nebodaj v horších časoch do prevádzky pustiť neočkovaného človeka len pod podmienkou predloženia a skontrolovania výsledkov testu.

Toto všetko máme navyše zabezpečiť vo vlastnej réžii a opäť na náklady našej spoločnosti.

Projekt SHPAIZA sme zakladali preto, že nám pre pracujúcich ľudí chýbala kvalitná a vyvážená strava, ktorá by podporila ich zdravie a vitalitu a dodala každému pozitívnu energiu na celý pracovný týždeň. Ja osobne totiž verím, že zdravie nám neprinesie žiadna zázračná pilulka, doplnok výživy alebo vakcína, ale v prvom rade pravidelná, vyvážená a kvalitná strava pokiaľ možno z lokálnych a sezónnych surovín. Projekt sme tiež zakladali pre všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, vierovyznanie, rasu, príslušnosť k národnostnej menšine, sexuálnu orientáciu a samozrejme bez ohľadu na to, kto akú chorobu prekonal a kto je akými vakcínami očkovaný.

Našu SHPAIZ-u nateraz pozastavujeme a počas vynútenej PRESTÁVKY budeme hľadať nový model fungovania našich 2 prevádzok v Rači aj v Petržalke vrátane vysoko-kapacitnej centrálnej kuchyne na Rybničnej ulici.

V medzičase by som rád osobne poďakoval všetkým našim zákazníkom, ktorí pri nás stoja a ktorých pravidelne aj nepravidelne stretávam v našich bistrách na Rybničnej aj v Petržalke. Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí si u nás objednávate na závoz alebo firemný aj osobný catering! Veľká vďaka aj vám, ktorí nás podporujete, komentujete a odporúčate cez sociálne siete alebo nás jednoducho osobne vychválite rodine, priateľom a známym tradičným ústnym podaním ?

Rovnako chcem poďakovať všetkým kaviarňam a prevádzkam, ktoré s nami na pravidelnej báze spolupracujú a s ktorými sme si počas posledného roka a pól spoločne prešli turbulenciami, otváraním, zatváraním a neustálim prispôsobovaním sa meniacemu podnikateľskému gastro-prostrediu ?

Veľká vďaka patrí tiež našim lokálnym dodávateľom, ktorí do svojich produktov dávajú rovnako veľa pozitívnej energie, ako my a ktorých limonády, pivá, vína, čaje, káva, minerálky, zelenina, ovocie, bylinky, huby, potraviny a kvalitné mäso alebo ryby tvoria esenciu nášho projektu ☕??????

Obrovská vďaka patrí všetkým našim kolegom a zamestnancom, ktorí pre vás každý deň pripravujú a servírujú jedinečné sezónne jedlá plné pozitívnej energie a vitality! ???

Ešte raz vám všetkým ďakujem a teším sa na to, čo nám prinesie budúcnosť!

Marian / zakladateľ